ΕΜΠ....ΣΧ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ...ΤΟΜΕΑΣ 4...ΔΙΔ. Δ.ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
........................ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΑΤΩΜΑ ...............................................
..
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ .........................
ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΟΣ ..................................
.................................................archtech.................contact....................................................................................................................................................
leonidio gen
leonidio det
lefkas

VRML