Ε.Μ.Π.
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 
 

κατ' επιλογήν μάθημα  7ου εξαμήνου

 

Υπεύθυνοι μαθήματος:
Μ. Τζιτζάς,
Ι. Παπαιωάννου,
Δ. Παπαλεξόπουλος.