Ο ΟΡΟΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

parasite technology architecture design

 

Αρχικά εισχωρεί και εκτελεί την ήδη ορισμένη λειτουργία του, φαινομενικά ξεχωριστά από τον δέκτη του. Το ίδιο στην προσπάθεια αυτοτροφοδοσίας των αναγκών του εξαπλώνεται. Οι ανάγκες του γίνονται σταδιακά και ανάγκες του δέκτη. Στη συνέχεια υπάρχει ένα Σημείο τομής / (ή σε ορισμένες περιπτώσεις καμπής) όπου δημιουργείται μια Αλληλεξάρτηση /( ή μονομερής εξάρτηση). Έτσι δημιουργείται ένα νέο αντικείμενο όπου στοιχεία του ενός αντικειμένου έχουν εισχωρήσει στο άλλο


Τα βήματα δεν είναι διακριτά. Η μεταβολή είναι συνεχόμενη αλλά μη αντιληπτή. Ανεπαίσθητες αλλαγές οδηγούν στο τελικό αποτέλεσμα.

back
home
next

 

Σε πολλές περιπτώσεις ανάμεσα στο παράσιτο και τον ξενιστή είναι δυνατόν να προκύψει μια κατάσταση ισορροπίας, κατά την οποία οι δύο οργανισμοί ωφελούνται αμοιβαία, που ονομάζεται συμβίωση.
Προϋπόθεση: η ύπαρξη προσαρμοστικών ικανοτήτων στο παράσιτο που του επιτρέπουν να τραφεί από τον ξενιστή, χωρίς όμως να προκαλεί τον θάνατο του, γεγονός που θα απέβαινε επιζήμιο και για την ίδια τη ζωή του.

Ο όρος παράσιτο λοιπόν δηλώνει τον οργανισμό που διαβιώνει σε βάρος -ή λόγω- κάποιου άλλου. Το παράσιτο κάνει μια οικονομία δυνάμεων αφού καταφέρνει να επιβιώνει εισβάλλοντας και εκμεταλλευόμενο τις πηγές του δέκτη-ξενιστή.

2

[Παρασιτισμός
Η κατάσταση κατά την οποία δύο ετερογενείς οργανισμοί αποτελούν μία βιολογική ενότητα, αλλά ο ένας, το παράσιτο, τρέφεται σε βάρος του άλλου οργανισμού, του ξενισ
τή.]

 

parasite technology architecture design