ΠΑΡΑΣΙΤΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΠΙΚΟΤΗΤΑ

parasite technology architecture design

 

back
home
next

 

Ως παραδείγματα ανανεωμένων και ενδιάμεσων χώρων θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν το P.A.R.A.S.I.T.E. Museum του Tady Pogacar στο Museum in Progress όπως και στην Μπιενάλε της Κωνσταντινούπολης η Manifesta και η 3η διεθνής Μπιενάλε Site Santa Fe με τίτλο "Looking for a place". Οι δημιουργοί τους χαρακτηρίζουν τα έργα τους ως παράσιτα και υποστηρίζουν ότι η εφήμερη κατάληψη και κατάκτηση ενός χώρου μεταίχμιο, προκαλεί την διεύρυνση του περιβάλλοντος χώρου και της νέας υπερπραγματικότητας. To έργο εκ-τείθεται ως πολυδιάστατη αναπαράσταση, διασυνδέοντας το δημόσιο με τον ιδιωτικό χώρο ενώ ταυτίζεται με τον ίδιο το χώρο και τους αναφορικούς συσχετισμούς (χώρος -μνήμη, χώρος -τόπος).[2]

Σύμφωνα με τον ορισμό του Andrew Benjamin ο όρος παράσιτο δεν αναφέρεται αποκλειστικά σε κάτι μετακινούμενο ή εφήμερο. Ωστόσο στην σύγχρονη αρχιτεκτονική σκέψη ως κάτι τέτοιο έχει θεωρηθεί.

Ίσως γιατί αυτό καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Το φαινόμενο της μετατόπισης. Την αναζήτηση παράλληλων εναλλακτικών και υπερκινητικών μοντέλων, που ξεπερνούν τα γεωπολιτικά όρια του χώρου, χώρους ελεύθερα διαχειριζόμενους, που βρίσκονται στο μεταίχμιο, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τα φυσικά και θεσμικά πλαίσια.

Την εποχή όπου ο κόσμος έχει την μεγαλύτερη δυνατότητα άμεσης και δυναμικής επικοινωνίας, την ίδια στιγμή παρατηρείται ένα έντονο φαινόμενο μετατόπισης.

 

4

 

parasite technology architecture design

 

 

 

 

links
Manifesta
Site Santa Fe
Museum In Progress

 

[2]. Σάνια Παπά , Χώροι Μεταίχμια, Δράσεις και Αποδράσεις , Κατάλογος έκθεσης Medi@terra, Αθήνα 2000