Ε.Μ.Π.
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣη
δυνητικοποιηση
των
υλικων

Γιάννης Ορφανός

 

 


παρουσίαση της διάλεξης
κείμενο διάλεξης
links