Ο δικτυακός αυτός τόπος αποτελεί τμήμα της σπουδαστικής διάλεξης με θέμα "Ευέλικτος αυτοματισμός και Ρομποτική στην κατασκευή" που παρουσιάστηκε στις 07/06/2000 στο ΕΜΠ.

Στόχος αυτού του site είναι να καταγράψει και να ταξινομήσει τις εφαρμογές Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) στο χώρο αυτό, σε όλον τον κόσμο. Αυτές μεθοδολογικά κατατάχτηκαν σε δυο κατηγορίες που παρουσιάζονται σε δυο, αντίστοιχα, πίνακες. Η πρώτη είναι η κατηγορία των ρομπότ/ συστημάτων ρομπότ μονής αποστολής (single-task dedicated robots), ενώ η δεύτερη παρουσιάζει ευέλικτα συστήματα αυτοματισμού και ρομποτικής που αυτοματοποιούν ένα εύρος κατασκευαστικών αποστολών (flexible automation and Robotic Systems). Ο διαχωρισμός των συστημάτων στις δυο αυτές κατηγορίες είναι ενδεικτικός, καθώς τα όρια ανάμεσα στο "ευέλικτο" και στο "μη-ευέλικτο" δεν είναι σαφή, ενώ και πολλά ρομπότ που χαρακτηρίζονται ως "απλής αποστολής", αποτελούν μέρος ενός συνολικότερου συστήματος.
Ο τρίτος πίνακας παρουσιάζει την Ε&Α στο χώρο με βάση τα κέντρα αυτής, καθώς και επιλεγμένη βιβλιογραφία γύρω από το θέμα.

Σημειώνεται ότι η πληροφορία που συγκεντρώθηκε και παρουσιάζεται σε αυτόν τον δικτυακό χώρο δεν είναι πλήρης. φιλοδοξεί απλώς να αποτελέσει ένα βοήθημα σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται και θέλει να μελετήσει περισσότερο το θέμα αυτό.

 
Ρομπότ συγκεκριμένης αποστολής (Single-task dedicated Robots)
Ευέλικτα συστήματα αυτοματισμού   (Flexible Automation and Robotic Systems)  
LINKS  Έρευνας και Ανάπτυξης  (R&D)
Ε.Μ.Π. home page


 

  Θεμιστοκλής Χαραλαμπίδης ar94082@central.ntua.gr
υπ.καθηγητής: Δ.Παπαλεξόπουλος